Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Maniowach

 

 

 
     Strona główna    
2020-03-29     Marka, Wiktoryny, Zenona     "To człowiek człowiekowi najbardziej potrzebny jest do szczęścia." - Paul Holbach    
Strona główna -> Usługi opiekuńcze

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Całość postępowania w zakresie przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania prowadzona jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maniowach.

Wniosek o udzielenie pomocy  może zostać złożony osobiście przez osobę zainteresowaną, listownie, telefonicznie lub przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby zainteresowanej.


UCHWAŁA NR XIX/174/2012 RADY GMINY CZORSZTYN z dnia 8 października 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.


ZARZĄDZENIE Nr WG.0050.30.2019 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 01 lutego 2019 roku w sprawie: kosztów usług opiekuńczych.

 

: