Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Maniowach

 

 

 
     Strona główna    
2018-01-20     Fabioli, Miły, Sebastiana     "Czcesz być szczęśliwym? Naucz się przedtem cierpieć" - Iwan Turgieniew    

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podwyższyło kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z POPŻ


Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i  1028,00 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie wniosku złożonego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Maniowach.

: