Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Maniowach

 

 

 
     Strona główna    
2020-05-26     Eweliny, Jana, Pawła        

Pomagamy seniorom - „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu” w Kluszkowcach


Kilka miesięcy temu informowaliśmy mieszkańców gminy o podpisanej umowie o dofinansowanie projektu  „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  Jest to efekt współpracy władz samorządowych Czorsztyna, Łapsz Niżnych i Szczawnicy z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej w Warszawie, specjalizującym się w doradzaniu samorządom w organizowaniu gospodarki senioralnej.  Już w lecie rozpoczęliśmy bezpłatne szkolenie dla 22 osób z terenu gminy Czorsztyn.  Spotkania weekendowe, trwające prawie cztery miesięcy, dzisiaj kończą się dla uczestników egzaminem.  Po jego zdaniu grupa mieszkańców uzyska nowy zawód – opiekun osoby starszej, niesamodzielnej. Certyfikat zawodowy otrzyma od znanej w Europie firmy TÜV Rheinland. Część z tych osób zostanie zatrudniona w tworzonym domu dziennego pobytu dla osób starszych w Kluszkowcach. Pozostali maja szansę znalezienia pracy na rynku usług prywatnych jako wykwalifikowani opiekunowie dla osób wymagających wsparcia. Grupa czorsztyńskich kobiet, które zgłosiły się na szkolenie, stała się dzieki wspólnym zajęciom i spotkaniom mocnym wsparciem dla najstarszych mieszkańców  gminy.

Równolegle do prowadzonych szkoleń rozpoczęte zostały prace remontowe  w budynku przeznaczonym na działalność placówki senioralnej. Pomieszczenia w Kluszkowcach, zajmowane wcześniej przez przedszkole, przechodzą gruntowną zmianę funkcjonalną. Od stworzenia nowoczesnej kuchni poprzez przygotowanie sal do opieki i pracy z seniorami, do dostosowania łazienek i ubikacji dla osób niesamodzielnych. Trwające prace adaptacyjne zakończą się w pierwszej dekadzie grudnia. Od tego momentu pomieszczenia zaczną się wypełniać sprzętem rehabilitacyjnym, nowymi meblami, nowoczesną kuchnią. Seniorzy wchodząc do domu dziennego zastaną pomieszczenia w innej odsłonie, pełne nowych sprzetów i drobiazgów przydatnych podczas wspólnego przebywania.  Ofertą domu dziennego będą  usługi opiekuńczo-pielegnacyjne i aktywizacyjne dla osób starszych, niesamodzielnych.   Ma to ogromne znaczenie dla jak najdłuższego zamieszkania seniorów w ich domach oraz stanowi istotne wsparcie w codziennym funkcjonowaniu osób starszych oraz ich rodzin. Celem pracy opiekunów  zatrudnionych w ośrodku będzie utrzymanie najlepszego z możliwych stanu psychofizycznego seniorów, utrzymanie jak najdłużej ich samodzielności i aktywności.  Jednocześnie nasi seniorzy muszą poczuć, że są wciąż bardzo dla nas ważni. Naszą ambicją jest aby poczuli się w placówce, jak u siebie w domu. Dom gwarantować będzie codzienne wsparcie przez 9 godzin od poniedziałku do piątku. Seniorzy w tym czasie otrzymają wyżywienie, a ci, którzy nie będą mogli dotrzeć samodzielnie do placówki zostaną do niej przywiezieni, a po zajęciach odwiezieni do domu.

Pobyt w Domu Dziennym w Kluszkowcach nie będzie bezczynną sielanką. Nie będzie wypełniony wielogodzinnym serialem telewizyjnym. Seniorzy włączeni zostaną do wielu zajęć, które dadzą im szansę na odbudowanie poczucia przydatności, samodzielności i ponowną aktywność.  Wsparciem w osiąganiu tego celu będą urządzenia do rehabilitacji, do ćwiczeń w poruszaniu się, przywracaniu sprawnych rąk itd. Co pewien czas do Domu Dziennego przyjeżdżać będzie lekarz rodzinny lub specjalista rehabilitant lub geriatra, którzy seniorom pomogą w leczeniu, a na pewno zwolni to wielu seniorów z uciążliwych wizyt w ośrodku zdrowia.

Do placówki w Kluszkowcach przyjętych zostanie 22 seniorów. Tyle miejsc gwarantują pomieszczenia lokalu przeznaczonego na działalność Domu.  Zapisy chętnych do uczestniczenia w zajęciach, do spotkania z innymi seniorami, rozpoczną się w grudniu 2017. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Zakończą w styczniu przyszłego roku. Ogłoszenie o otwarciu zapisów pojawi się na plakatach i ulotkach umieszczanych na tablicach informacyjnych gminy, sklepach i ogłaszane będzie dzięki uprzejmości proboszczów w parafiach naszej gminy. Zgłoszenia przyjmowane będą w ośrodku pomocy społecznej. Formularze dostępne będą od 15 grudnia.

Warunkiem przyjęcia będzie zamieszkiwanie na terenie gminy Czorsztyn, ukończenie 60 roku życia. Szczególnie preferowane będą osoby, u których stwierdzony będzie przynajmniej jeden problem w wykonaniu czynności dnia codziennego. Dla potwierdzenia tego problemu potrzebne będzie zaświadczenie lekarza rodzinnego. Preferowane będą również osoby o najniższych emeryturach, mieszkające samotnie. Oczywiście nie ogranicz to udziału w zajęciach pozostałym chętnym seniorom. Jedynym ograniczeniem jest liczba miejsc w placówce. Przez cały okres działania Domu będzie można składać formularze zgłoszeniowe. Wtedy istnieje szansa na zastąpienie seniora, który przestał korzystać z usług Domu Dziennego Pobytu. Korzystający może w każdej chwili samodzielnie zrezygnować z usług. Gwarantować to będzie umowa podpisana pomiędzy seniorem a Domem Dziennym. Umowa gwarantować będzie również bezpłatny dostęp do  wszystkich proponowanych zajęć. Począwszy od darmowego pobytu, konsultacje lekarskie poprzez opiekę higieniczną i pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, aż do zajęć z muzykoterapii, arteterapii, ergoterapii, socjoterapii, biblioterapii, choreoterapii, terapii kulinarnej, reminiscencyjnej, rozrywkowej i naukę korzystania z internetu.

Pierwsze spotkania i zajęcia rozpoczną się najprawdopodobniej w lutym przyszłego roku. Przez dwa lata finansowanie zajęć gwarantowane jest z funduszy unijnych pozyskanych dzięki współpracy gminy z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej.

: