Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Maniowach

 

 

 
     Strona główna    
2020-05-26     Eweliny, Jana, Pawła        

Program dla osób biernych - nieaktywnych zawodowo w wieku 15-29 lat


Projekt „Nowe Jutro z POWERE-em -program zwiększania aktywności zawodowej małopolskich NEET's!” realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Społeczno — Ekonomicznego w Małopolsce, skierowany jest do osób biernych zawodowo (w tym studentów studiów niestacjonarnych), zamieszkujących w rozumieniu KC w województwie Małopolskim. Okres  rekrutacji zaplanowano od 01.06.2019 do 30.11.2019.

Zaplanowane formy wsparcia dla Uczestników Projektu:
1. Doradztwo Zawodowe (4 godziny — tworzenie IPD),
2. Psycholog (3 godziny dla 24 osób)
3. Pośrednictwo pracy (4 godziny)
4. Zatrudnienie wspierane (10 godzin dla 16 osób)
5. Szkolenia/Kursy zawodowe z egzaminem np. Kosmetyczka, Spawacz, Operator CNC (stypendium szkoleniowe 1033 zł-160h)
6. Bon na zasiedlenie — 3 osoby po 9160,40
7. Staże zawodowe (3miesiące, 1033 zł, 32 osoby)

Wszelkie informacje dotyczące wsparcia udzielamy również w Biurze Projektu pod nr. tel. 604722456 lub na stronie internetowej: www.nowejutro.com.pl

: