Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Maniowach

 

 

 
     Strona główna    
2019-09-19     Januarego, Konstancji, Leopolda     "Jeśli człowiek traci szacunek dla najmniejszej cząstki życia, traci szacunek dla całego życia" - Albert Schweitzer    
Strona główna -> Przewodnik po GOPS

Tomasz Bodziarczyk – kierownik GOPS

II piętro, pok. 27

tel. 18 27 508 83
tel. 18 27 500 70 wew.127
e-mail: ops.czorsztyn@pro.onet.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • nadzór pracy GOPS.


Sylwia Jachymiak – starszy pracownik socjalny

Parter, pok. 2

tel. 18 27 508 83
tel. 18 27 500 70 wew. 102
tel. 730 859 333
e-mail: sylwia.j@gops.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • sporządzanie wywiadów środowiskowych, niebieskich kart oraz prowadzenie pracy socjalnej,
 • udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy,
 • stypendia szkolne.


Izabela Hryc – starszy pracownik socjalny

Parter, pok. 2

tel. 18 27 508 83
tel. 18 27 500 70 wew. 102
tel. 730 859 333
e-mail: izabela.h@gops.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • sporządzanie wywiadów środowiskowych, niebieskich kart oraz prowadzenie pracy socjalnej,
 • piecza zastepcza,
 • stypendia szkolne.


Ewa Grzywnowicz – starszy pracownik socjalny

Parter, pok. 3

tel. 18 27 508 83
tel. 18 27 500 70 wew. 103
tel. 730 859 333
e-mail: ewa.g@gops.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • sporządzanie wywiadów środowiskowych, niebieskich kart oraz prowadzenie pracy socjalnej,
 • dodatek mieszkaniowy,
 • stypendia szkolne.


Monika Ateba – asystent rodzinny

Parter, pok. 3

tel. 18 27 508 83
tel. 18 27 500 70 wew. 103
e-mail: monika.a@gops.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • bezpośrednia praca z rodzicami,
 • bezpośrednia praca z dziećmi,
 • działania realizowane na rzecz dziecka i rodziny.


Maria Kowalczyk – starszy referent

II piętro, pok. 29

tel. 18 27 508 83
tel. 18 27 500 70 wew. 106

e-mail: maria.k@gops.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • przyjmowanie wniosków na zasiłek rodzinny,
 • przyjmowanie wniosków dot. Uzyskania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
 • fundusz alimentacyjny,
 • Program 500+.


Olga Ambroży – starszy referent

II piętro, pok. 29

tel. 18 27 508 83
tel. 18 27 500 70 wew. 106
e-mail: olga.a@gops.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • przyjmowanie wniosków na zasiłek rodzinny,
 • przyjmowanie wniosków dot. Uzyskania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
 • fundusz alimentacyjny,
 • Program 500+.


Ewelina Bodziuch – referent

II piętro, pok. 29

tel. 18 27 508 83
tel. 18 27 500 70 wew. 106

e-mail: ewelina.b@gops.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • przyjmowanie wniosków na zasiłek rodzinny,
 • przyjmowanie wniosków dot. Uzyskania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
 • fundusz alimentacyjny,
 • Program 500+.


Sandra Koterba – referent

II piętro, pok. 29

tel. 18 27 508 83
tel. 18 27 500 70 wew. 106
e-mail: sandra.k@gops.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • przyjmowanie wniosków na zasiłek rodzinny,
 • przyjmowanie wniosków dot. Uzyskania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
 • fundusz alimentacyjny,
 • Program 500+.


Małgorzata Kałafut – referent

II piętro, pok. 29

tel. 18 27 508 83
tel. 18 27 500 70 wew. 106
e-mail: malgorzata.k@gops.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • przyjmowanie wniosków na zasiłek rodzinny,
 • przyjmowanie wniosków dot. Uzyskania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
 • fundusz alimentacyjny,
 • Program 500+.


Monika Mordak – stażysta

II piętro, pok. 29

tel. 18 27 508 83
tel. 18 27 500 70 wew. 106
e-mail: monika.m@gops.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • przyjmowanie wniosków na zasiłek rodzinny,
 • przyjmowanie wniosków dot. Uzyskania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
 • fundusz alimentacyjny,
 • Program 500+.

 

 

 


Uwaga:

Karta Dużej Rodziny załatwiana jest na parterze, w pokoju nr 8.

: